Loading...

Opmaak van:

EPC : Energie Prestatie Certificaat
EAP : Energie audit procedure

Contactgegevens

Ir. Freddy Debue
Sinaaistraat 68
9160 Lokeren

 

info@decona.be
0473/33.37.44
BTW: BE 0525.890.250

Onze tarieven

   Al onze tarieven zijn inclusief alle kosten
   Geen meerprijs voor uitvoering ’s avonds of tijdens het weekend.
   Korting in geval van meerdere EPC’s op zelfde locatie en zelfde datum

Prijzen geldig tot 31/12/2018 (*)

   EPC Studio 100 €
   EPC Appartement 120 €
   EPC Gesloten bebouwing 145 €
   EPC Halfopen bebouwing 150 €
   EPC Open bebouwing 160 €
   Elektrische keuring (**) 135 €
   Elektrische keuring besteld in combinatie met EPC (**) 120 €
   Energieaudit (EAP) Offerte aanvragen (type woning, type verbouwing)
(*) voor grote wooneenheden (meer dan 200 m² bebouwde oppervlakte) wordt een specifieke offerte opgemaakt.
(**) in samenwerking met een erkend keuringsorganisme

Gelieve voor een EPC steeds volgende documenten beschikbaar te stellen voor de energiedeskundige (voor zover deze aanwezig zijn): document bouwaanvraag of bouwvergunning, plannen, lastenboeken, facturen van isolatiewerken of vervanging glas, laatste keuringsattest verwarmingsinstallatie, informatie omtrent uitgevoerde verbouwingen,

EPC

Wanneer EPC?

   Verplicht bij de verkoop van een woning, appartement, studio, studentenkamer,… .vanaf het moment dat de wooneenheid te koop wordt aangeboden.
   Bij verhuur van een woning, appartement, studio, studentenkamer,… voor zover het gaat over een periode van meer dan twee maanden.
   Verkoop en verhuur van woningen waar ook een niet-residentiële functie, zoals een kantoor, winkel, dokterspraktijk is gehuisvest. Let wel: er moet enkel voor het residentiële gedeelte een EPC opgemaakt worden. Het niet-residentiële gedeelte mag meegenomen worden bij de opmaak van het EPC residentieel op voorwaarde dat het niet-residentiële gedeelte kleiner is dan 800 m³, kleiner is dan het residentiële gedeelte en binnen het beschermd volume valt

Wat staat er op een EPC?

   De berekende energiescore, namelijk het berekende energieverbruik per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze score hangt af van de gebruikte materialen in het gebouw voor muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water.
   De energiescore wordt op een kleurenbalk (van groen tot rood) geplaatst. Een score in de groene zone wijst op een energiezuinige woning. Een woning in de rode zone is energieverslindend.
   Op de eerste pagina van het EPC vindt u de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt alsook tot wanneer het EPC geldig is. Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.  Het EPC moet ondertekend zijn door de energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn.
   Vanaf pagina 3 van het EPC worden een aantal energiebesparende aanbevelingen meegegeven

 

EAP

Wanneer een EAP laten uitvoeren?

   Bent u van plan uw woning te renoveren dan is dit het aangewezen moment om een energieaudit (EAP) te laten uitvoeren. De concrete tips kunnen u op termijn duizenden euro’s besparen door een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik.
   In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich bevinden.Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, en isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie,….

Waaruit bestaat een energieaudit?

   Een bezoek aan de woning door de energiedeskundige om de woning energetisch in kaart te brengen:

   Een analyse van bestaande muren, deuren en vensters.
   Een onderzoek van de mate van isolatie van de woning.
   Een analyse van de bestaande installaties voor verwarming en de aanmaak van warm water.
   Tijdens een tweede bezoek bezorgt de energiedeskundige een rapport met de volgende informatie:

   toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de muren, dak en vensters
   toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie

 

Elektrische Keuring

Wanneer is een keuringsattest van de elektrische installaties nodig?

   Verplicht bij de verkoop van een woning, appartement, studio, studentenkamer,… dat gebouwd werd voor 1981 of waarvan het keuringsverslag ouder is dan 25 jaar.
   Bij de verkoop dient de verkoper een keuringsattest van de elektrische installatie (elektriciteitsleidingen, zekeringen, aarding, stopcontacten) voor te leggen aan de notaris. Wanneer dit keuringsverslag er niet is, kan de verkoop niet doorgaan.
   Enkel erkende controleorganismen mogen deze controles voor elektrische installaties uitvoeren. Elektriciens kunnen de nodige aanpassingswerken uitvoeren, maar ze mogen de installatie niet keuren.
   Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.
   Bij verhuur van een woning is de keuring van elektrische installatie niet verplicht.

Wat staat er op het keuringsattest?

   Indien de installatie in orde is, zal het controleorganisme een gelijkvormigheidsattest afleveren.
   Indien de installatie niet in orde is dan moet de eigenaar binnen de 18 maanden na de datum van de aankoop de installatie opnieuw laten keuren. Dit moet gebeuren door dezelfde keurder die ook het keuringsattest voor de verkoop heeft opgemaakt.

 

ENERGIE BESPAREN

De wetgeving omtrent energiebesparingen is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Om te weten te komen van welke subsidies je kan genieten bij het uitvoeren van energiebesparende aanpassingen aan je woning kan je de meest recente informatie terug vinden op volgende websites:

  www.energiesparen.be
Op de website van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) vind je alle informatie omtrent energiezuinig bouwen en verbouwen, groene energieproductie, zuinig omgaan met energie, en een overzicht van de bestaande subsidies.
  www.vlaanderen.be
Op de website van de Vlaamse Gemeenschap vind je alle informatie omtrent subsidies en premies voor energiebesparende maatregelen. Informatie omtrent groenestroomcertificaten en goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen.
  www.eandis.be
Op de website van Eandis vind je een overzicht van alle premies voor energiebesparende maatregelen en de nodige formulieren om de premies aan te vragen.
  www.premiezoeker.be
Op deze website kan je via het postnummer van je gemeente of stad zoeken van welke premies je kan genieten.